ONZ Global Compact

 • Rozpoczęty w lipcu 2000 roku, projekt ONZ „Global Compact” jest zarówno platformą polityki, jak i praktycznym szkieletem firm, które zobowiązały się do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jako inicjatywa, popierana przez kierownictwo, stara się dostosować działalność i strategie w obrębie dziesięciu powszechnie przyjętych zasad w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji:

  Prawa człowieka

  • Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i przestrzegać głoszonych na całym świecie zasad ochrony praw człowieka; 
  • Zasada 2: Przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że nie biorą udziału w łamaniu praw człowieka. 

   

   
  Praca

  • Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny szanować wolności zrzeszania się i skutecznego rozumienia prawa do układów zbiorowych;
  • Zasada 4: Przedsiębiorstwa powinny wspierać eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej;
  • Zasada 5: Przedsiębiorstwa powinny popierać skuteczne zniesienie pracy wykonywanej przez dzieci;
  • Zasada 6: Przedsiębiorstwa powinny popierać zniesienie dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodów.

   

   
  Ekologia

  • Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać podejście prewencyjne w stosunku do środowiska naturalnego;
  • Zasada 8: Przedsiębiorstwa muszą podejmować inicjatywy zmierzające do promowania postaw świadczących o odpowiedzialności ekologicznej; 
  • Zasada 9: Przedsiębiorstwa powinny wspierać rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska. 

   

   
  Przeciwdziałanie korupcji

  • Zasada 10: Przedsiębiorcy powinni przeciwdziałać korupcji we wszelkich postaciach, w tym wymuszeniom i przekupstwom. 
   

  Roczne sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju pełni funkcję raportu dla ONZ informującego o naszych postępach oraz wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

   

   

 • UN Global Compact

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych