Programy szkoleniowe oraz zgodności

 • Etyka
  Celem programu jest zapewnienie wysokich standardów etycznych poprzez umożliwienie pracownikom podejmowania decyzji w zakresie działań etycznych. Program ten obejmuje szeroki zakres tematyczny: np. sposób, w jaki działamy, warunki zatrudnienia, konflikty interesów, informacje poufne oraz inne kwestie.

  Wszyscy pracownicy otrzymują kopię Podręcznika Etyki, a wszyscy menedżerowie muszą ukończyć kurs e-learningowy, a następnie zdać egzamin w określonym przedziale czasu.

  Przeciwdziałanie korupcji
  Celem programu jest zminimalizowanie ryzyka korupcji w firmie Danfoss oraz zapewnienie, że strony trzecie działające na rzecz firmy Danfoss nie biorą udziału w działaniach korupcyjnych.
  Wszyscy pracownicy mający kontakt z partnerami biznesowymi, a w szczególności w przypadku sprzedaży oraz zaopatrzenia muszą ukończyć kurs e-learningowy, a następnie zdać egzamin.

  Prawo konkurencji
  Celem programu jest zagwarantowanie, że pracownicy firmy Danfoss działają zgodnie z globalnymi zasadami wolnego rynku oraz prawem konkurencji.

  Wszyscy pracownicy mający bezpośredni kontakt z partnerami biznesowymi (konkurencją, klientami oraz dostawcami) w sektorze prywatnym i publicznym muszą ukończyć kurs e-learningowy, a następnie zdać egzamin.

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych