Role i obowiązki

  • Na Radzie Dyrektorów oraz Komitecie Wykonawczym firmy Danfoss spoczywa ogólna odpowiedzialność dotycząca określenia ram dla działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
  • Funkcja związana ze zrównoważonym rozwojem Grupy Danfoss ma definiować i wdrażać globalny program zrównoważonego rozwoju firmy Danfoss. Obejmuje to przygotowanie wytycznych i 
  • instrukcji, a także koordynację działań w obrębie Grupy. 
  • Wszyscy kierownicy odpowiedzialni są za zapewnienie, że ich podwładni są świadomi i działają zgodnie z zasadami i wytycznymi firmy Danfoss. Ponadto, wszyscy kierownicy fabryk są odpowiedzialni za działania na rzecz środowiska oraz BHP w poszczególnych zakładach.
  • Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za świadome działanie zgodne z zasadami i wytycznymi firmy Danfoss. Ponadto, wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszania wszelkich przypadków naruszenia zasad i wytycznych firmy Danfoss, które zauważyli bądź co do zaistnienia, których mają podejrzenia.
  • Funkcja zarządzania ryzykiem oraz zgodnością Grupy Danfoss ma za zadanie zapewniać zgodność z wytycznymi i programami zgodności. Do jej zadań należy również informowanie o niepożądanych sytuacjach za pośrednictwem Gorącej Linii ds. Etyki firmy Danfoss.
  • Komitet ds. Etyki firmy Danfoss zapewnia najwyższe standardy etyczne, upewniając się, że realizowane są wytyczne dotyczące etyki firmy Danfoss. Funkcja wewnętrznego audytu firmy Danfoss obejmuje przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli w celu zapewnienia zgodności z zarówno wytycznymi etycznymi, jak i prawodawstwem w specjalnych obszarach, takich jak zwalczanie korupcji.

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych