Certyfikacja systemów zarządzania

 • Każda firma w obrębie Grupy priorytetyzuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z ustanowioną przez firmę Danfoss polityką środowiskową oraz środowiska pracy, która określa zagadnienia i obszary docelowe, zgodnie z którymi jednostki biznesowe muszą działać. Polityka Grupy w zakresie środowiska naturalnego i środowiska pracy zapewnia, że osoby na szczeblu kierowniczym czuwają nad zgodnością z wymaganiami prawnymi, korporacyjnymi oraz deklaracjami krajowymi i międzynarodowymi.

  Działania na rzecz środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zintegrowane z systemami zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001 i/lub systemami zarządzania bhp, zgodnych z normą OHSAS 18001.
  Postanowienia normy ISO 14001 są obecne w 30 z 35 fabryk firmy Danfoss obszaru biznesowego Climate & Energy.
  Pięć fabryk, które nie posiadają certyfikatów, to małe zakłady znajdujące się w Brazylii, Stanach Zjednoczonych oraz Francji, które zostały zwolnione z konieczności posiadania certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem lub bezpieczeństwem i higieną pracy.
  Danfoss Power Solutions posiada 17 fabryk, z których 10 posiada certyfikat normy ISO 14001 oraz 9 z nich posiada certyfikat OHSAS 18001 lub podobny.
  Wszystkie fabryki firmy Danfoss z obszaru biznesowego Climate & Energy mieszczące się w Danii i na Słowacji posiadają certyfikaty normy BHP OHSAS 18001. 

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych