Najważniejsze jest bezpieczeństwo

  • W firmie Danfoss bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem

    W 2016 r. Grupa nieustannie skupia się na poprawie warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na przykład, wszyscy pracownicy i odwiedzający fabryki Danfoss Power Solutions muszą nosić okulary i obuwie ochronne, gdy znajdują się w obszarze, w którym prowadzona jest produkcja. W roku 2014 podobne zasady zostały wdrożone w obrębie pozostałej części Grupy.

    W 2016 r. odnotowaliśmy w Danfoss 121 wypadków powodujących niezdolność do pracy (LTIF), wynikiem których była co najmniej jednodniowa nieobecność w 2015 r. Jest to spadek w porównaniu z 127 takimi wypadkami w 2015 r. Całkowita częstotliwość wypadków spadła w 2016 r. do 3,3 w porównaniu do 3,4 w 2015 r. LTIF jest liczbą wypadków, które skutkują co najmniej jednodniową nieobecnością w pracy na milion przepracowanych godzin. W 2017 r. nacisk zostanie położony na zmniejszenie LTIF o 10%.

    Wskaźnik straconego dnia (LDR) w 2016 r. wyniósł 63 (liczba dni nieobecności, wg LTIF). To nieznaczny wzrost z 59 w roku 2015.

     

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych