Najważniejsze jest bezpieczeństwo

  • W firmie Danfoss bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem; Grupa nieustannie skupia się na poprawie warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na przykład, wszyscy pracownicy i odwiedzający fabryki Danfoss Power Solutions muszą nosić okulary i obuwie ochronne, gdy znajdują się w obszarze, w którym prowadzona jest produkcja. W roku 2014 podobne zasady zostały wdrożone w obrębie pozostałej części grupy.

    W ramach wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju firmy Danfoss, rok 2014 był rokiem zmniejszenia liczby wypadków i poprawy bezpieczeństwa oraz higieny pracy w obrębie całej Grupy.

    Całkowity wskaźnik wypadków w firmie Danfoss w roku 2013 wyniósł 4,7 w porównaniu z rokiem 2012, tj. 5,2. W 2013 roku wskaźnik wypadków wśród pracowników produkcyjnych wynosił 8,1 w porównaniu z rokiem 2012, w którym wskaźnik ten wynosił 9,2. Wskaźnik w przypadku pracowników biurowych wynosił 0,5 w stosunku do roku poprzedniego, tj. 1,5. Wskaźnik wypadków wyrażany jest jako liczba wypadków na milion przepracowanych godzin.

    Firma Danfoss w roku 2013 odnotowała 172 wypadków, których skutkiem było opuszczenie przynajmniej jednego dnia w pracy (125 w obszarze Climate & Energy oraz 47 w obszarze Power Solutions). Poszkodowani pracownicy byli nieobecni w sumie przez 3039 dni, co odpowiada średniej nieobecności wynoszącej 17 dni w przeliczeniu na wypadek. Około jedna czwarta poszkodowanych pracowników wróciła do pracy po nieobecności przekraczającej 17 dni.

     

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych