Nasze projekty pozwalające oszczędzać energię

 • Efektywność energetyczna w Danfoss

  W 2015 roku uruchomiliśmy ambitną „Strategię Klimatyczną 2030”, która wymaga od nas zredukowania naszej własnej energochłonności i intensywności emisji dwutlenku węgla o 50% do roku 2030. Aby osiągnąć te cele, wprowadziliśmy szereg środków, by jeszcze bardziej zredukować zużycie energii i wspierać inwestycje w bardziej ekologiczne technologie w budynkach i procesach.

  Postanowiliśmy, że nie będziemy wykupować neutralności węglowej, lecz zainwestujemy pieniądze w opracowanie własnych rozwiązań. Stosujemy bardzo praktyczne podejście, pokazując, że jesteśmy w stanie osiągnąć ambitne cele w zakresie energii i ochrony klimatu z wykorzystaniem istniejącej technologii. Jest to zgodne z naszymi obszarami rozwoju: infrastruktury, żywności, ochrony klimatu i energii, oraz stanowi podstawę i uzasadnienie dla zaangażowania się w publiczną debatę i oferowania naszym klientom wysokiej jakości rozwiązań, które są niezawodne w długiej perspektywie.

  Cele Strategii Klimatycznej Danfoss
  • Redukcja energochłonności firmy o 50% do roku 2030. Oznacza to, że Danfoss zredukuje swoje zużycie energii z 24 MWh na 1 mln DKK sprzedaży w 2007 r. do 12 MWh na 1 mln DKK do roku 2030.
  • Redukcja intensywności emisji dwutlenku węgla z wykorzystanej energii o 50% do roku 2030. Redukcja z 320 kg CO2 na 1 MWH w 2007 roku do 160 kg CO2 na 1 MWh.

  Wycena węgla
  Danfoss ustalił wewnętrzną cenę na węgiel zgodnie z „Kryteriami biznesowego przywództwa w ustalaniu ceny węgla” (Business Leadership Criteria on Carbon Pricing) ONZ. Ramy tego programu są obecnie opracowywane i mamy zamiar wprowadzić go w wybranych obszarach organizacji w ciągu roku 2017.

  Energooszczędne projekty w budynkach
  W roku 2016 kontynuowaliśmy wdrażanie energooszczędnych projektów w 27 największych fabrykach na świecie, odpowiadających z 84% całkowitego zużycia energii przez Danfoss. Połowa konsumowanej energii jest wykorzystywana na potrzeby budynków, zaś reszta w procesach produkcji. Roczne zużycie energii w tych budynkach wynosi ponad 245 MWh, z czego 30% można zaoszczędzić. Połowę oczekiwanych oszczędności energii udało się osiągnąć w 2016 roku, zaś reszta wejdzie w życie w 2018 r.

  Zużycie energii i emisja CO2
  Od 2007 roku Danfoss zredukował swoją energochłonność o 40% dzięki projektom oszczędzania energii wprowadzonym w największych fabrykach. W tym samym okresie wydajność energetyczna poprawiła się o 67%.

  W 2016 r. Danfoss wyemitował 233716 ton CO2 w wyniku zużycia energii elektrycznej i cieplnej, w porównaniu do 234400 ton w 2015 r. Źródłem były zarówno emisje z zakresu 1 (własne instalacje generacji energii elektrycznej i cieplnej) oraz emisje z zakresu 2 (zakup energii elektrycznej i cieplnej z zewnętrznych źródeł).

  Intensywność emisji dwutlenku węgla z energii wykorzystanej w 2016 roku nieznacznie się zwiększyła, do 410 kg CO2/MWh. Główną przyczyną wzrostu było zwiększone zużycie energii elektrycznej w krajach o wysokiej intensywności emisji węgla w dostawach energii. Energochłonność spadła o 6%, do 14,5 MWh/DKKm w 2016 roku, w porównaniu z 15,4 w 2015 r. Jest to spowodowane przez 3% spadek całkowitego zużycia energii, w połączeniu z 3% wzrostem sprzedaży netto.

  Emisje z łańcucha dostaw
  Jako firma globalna, posiadamy globalny i zróżnicowany łańcuch dostaw. Około 4000 dostawców materiałów bezpośrednich dostarcza swoje produkty do Danfoss, wpływając na zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.

  Globalne emisje wynoszą łącznie 782000 ton CO2, czyli 3,5 razy więcej niż emisje z własnych procesów i budynków Danfoss. Największe źródła emisji to toczone lub odlewane metalowe części (60%), części elektroniczne i elektromechaniczne (18%) oraz tworzywa sztuczne (13%). Pogłębiona analiza zostanie wykonana w 2017 roku w celu ustalenia priorytetów doskonalenia i współpracy z dostawcami.

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych