Etyka w firmie Danfoss

 • W roku 2008 firma Danfoss wprowadziła Podręcznik Etyki, tj. zbiór wytycznych dotyczących etycznego postępowania dotyczący każdego pracownika firmy Danfoss.

  Podręcznik Etyki był kilkukrotnie aktualizowany, ostatnia aktualizacja odbyła się w roku 2013. Aktualizacje zostały oparte na doświadczeniach zdobytych podczas stosowania wytycznych etycznych. Zaktualizowany Podręcznik Etyki został rozesłany do wszystkich pracowników Grupy Danfoss z początkiem roku 2013, a w roku 2014 został również rozesłany do wszystkich pracowników Danfoss Power Solutions. Podręcznik Etyki określa wytyczne firmy Danfoss dotyczące etyki; porządkując je w oparciu o trzy główne zagadnienia:

   

  • Firma Danfoss i nasi pracownicy
  • Firma Danfoss i jej partnerzy zewnętrzni
  • Firma Danfoss i całość społeczeństwa 

  Podręcznik dotyczy wszystkich pracowników i spółek w obrębie Grupy Danfoss, w tym spółek zależnych oraz joint ventures, w których firma Danfoss posiada pakiet kontrolny.
  Wszystkie spółki Grupy, jednostki gospodarcze, działy i pracownicy firmy Danfoss muszą działać zgodnie z miejscowymi przepisami prawa krajowego, na terenie którego prowadzą działalność. Przestrzeganie przepisów prawa danego kraju jest podstawowym wymogiem. Ponadto, konieczne jest nieustanne przestrzeganie wytycznych etycznych ujętych w Podręczniku Etyki.

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych