Etyka w firmie Danfoss

  • Etyczne postępowanie

    W 2016 r. Danfoss kontynuował starania w celu zapewnienia wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk biznesowych poprzez aktualizację podręcznika etyki i szkolenia menedżerów. Jedna z aktualizacji dotyczy zagadnienia niewolnictwa i handlu ludźmi w celu dostosowania się do najnowszych przepisów.

    Wszyscy nowo zatrudnieni menedżerowie, jak też pozostali pracownicy umysłowi w Indiach i w regionie Azja-Pacyfik są szkoleni za pośrednictwem globalnego systemu e-learning Ethics@work w ramach programu wdrażania. Wszystkie inne osoby zarządzające są szkoleni w zakresie Ethics@work dwa razy do roku. W 2016 r. 1,576 nowych menedżerów i pracowników umysłowych zostało przeszkolonych w zakresie Ethics@work.

    Aby świadomie przestrzegać etycznych zachowań w firmie Danfoss, monitorujemy liczbę zwolnień z powodu nieetycznego zachowania. W 2016 r. w sumie 39 pracowników opuściło Danfoss powodu nieetycznych zachowań, wobec 31 w 2015 i 30 w roku 2014. Liczby te obejmują zarówno zwolnienia i dobrowolne rezygnacje związane z kwestiami etycznymi.

     

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych