Dobry początek 2018 roku w Danfoss

Właściwe wykorzystanie sprzyjających warunków w poszczególnych obszarach biznesowych wspomaga wysoki wzrost oraz znacznie poprawia zyski.

- 15 maja 2018 Przez

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku Danfoss kontynuował dobrą passę i osiągnął rewelacyjne wyniki zwiększając sprzedaż i znacznie poprawiając zyski. Sprzedaż wzrosła o 37 mln euro do 1,474 mld euro - wzrost o 9% w walucie lokalnej. Większa sprzedaż spowodowała wzrost zysków (EBIT) o 19% do 166 mln euro, a zysk netto zwiększył się o 22% i osiągnął 113 mln euro.

„Jesteśmy świadkami znacznego nasilenia się takich zjawisk jak urbanizacja, cyfryzacja czy elektryfikacja. Ponadto, energooszczędność stała się priorytetem na całym świecie jako bardzo znaczący i ważny pod względem ekonomicznym element procesu zapobiegania zmianom klimatycznym i zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Te silne trendy sprawiają, że znaczenie firmy Danfoss jest największe w naszej dotychczasowej historii. Z tego też powodu inwestujemy w dużym stopniu w nowe technologie, które wychodzą na przeciw przyszłym potrzebom świata i naszych klientów”, powiedział Prezydent i CEO Kim Fausing.

Na poziomie rynku, pierwszy kwartał 2018 roku odznaczał się kontynuacją wzrostu w Ameryce Północnej, Europie i Chinach. Bardzo ważną informacją jest fakt, iż na rynku chińskim znaczne inwestycje w energooszczędne i ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła oraz rozbudowa sieci ciepłowniczych, zaowocowały zwiększonym popytem na technologie dostarczane przez Danfoss.

Warunki okazały się bardzo sprzyjające w czterech segmentach firmy Danfoss. Największy wzrost odnotowano w Danfoss Power Solutions - najbardziej stabilnym segmencie firmy. Danfoss Power Solutions dostarcza rozwiązania hydrauliczne dla pojazdów typu off-highway. Produkty te cieszą się aktualnie wysokim popytem w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach, gdzie inwestycje infrastrukturalne zakrojone na dużą skalę powodują wzrost sprzedaży.

„We wszystkich segmentach wypracowaliśmy sobie dobre warunki wzrostowe. Jest wielce prawdopodobne, że aktualny wzrost powodowany jest przez inicjatywy, jakie podjęliśmy w celu jego pobudzenia. Nasz biznes oczywiście korzysta ze zwiększonego poziomu inwestycji, szczególnie w nowoczesną infrastrukturę. To daje nam silną podstawę do kontynuacji naszych inwestycji w inicjatywy wspierające wzrost”, powiedział Kim Fausing.

Kluczowe liczby z pierwszego kwartału 2018:

  • Sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła do 1,474 mld euro (I kwartał 2017: 1,437 mld), co dało 9-procentowy wzrost w lokalnej walucie.
  • EBIT zwiększył się o 27 mln euro i osiągnął 166 mln (I kwartał 2017: 139 mln euro), co dało marżę EBIT na poziomie 11,3% (I kwartał 2017: 9,7%).
  • Zysk netto zwiększył się o 20 mln euro i osiągnął 113 mln (I kwartał 2017: 93 mln euro).

Wybór euro jako waluty sprawozdawczej
Począwszy od roku 2018, walutą sprawozdań finansowych w Danfoss nie będzie już DKK a EUR. Decyzja ta spowodowana została faktem, iż firma Danfoss generuje większość swoich przychodów poza granicami Danii oraz tym, że euro jest walutą dominującą w poszczególnych częściach Grupy.

Prognozy na 2018
Spodziewamy się, że utrzymamy lub zwiększymy nasz udział w rynku utrzymując zyskowność na poziomie marż z 2017 roku przeprowadzając znaczące inwestycje w obszarze cyfryzacji.

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych