Wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2017 roku

Kim Fausing, CEO Silny wzrost, wysoka rentowność i duże inwestycje w innowacje i cyfryzację odzwierciedlają pozytywny rozwój Danfoss.

- 20 listopada 2017 Przez Danfoss Poland

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy sprzedaż netto wzrosła o 12% i osiągnęła 32,5 mld DKK (4,4 mld EUR ). Jednocześnie dalsze udoskonalenia w obszarze operacji przyczyniły się do podwyższenia zysku operacyjnego przed odliczeniem innych dochodów i wydatków o 14%, do poziomu 4,0 mld DKK (536 mln EUR), zaś wynik netto osiągnął 2,4 mld DKK (326 mln EUR). Zgodnie z przewidywaniami poziom gotówki wygenerowanej z operacji był niższy dla pierwszych dziewięciu miesięcy, głównie z uwagi na to, że wysoki wzrost przyczynił się do wyższego kapitału obrotowego netto.

„Wykorzystujemy możliwości wzrostu pojawiające się na rynku. Jest to wynikiem naszej ukierunkowanej pracy w ostatnich latach, związanej z budowaniem wiodącej pozycji na rynku poprzez inwestycje w rozwój, pozyskiwanie firm i nowe technologie. Jednocześnie dokonujemy znaczących inwestycji w technologie cyfrowe i w związku z tym w inteligentniejsze rozwiązania i zwiększoną wartość dla naszych klientów” - mów Prezes i CEO Kim Fausing.

Wzrost w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 roku jest szeroko zakorzeniony we wszystkich rynkach Danfoss, ale w szczególności Chiny wyróżniają się wysokimi wskaźnikami wzrostu. Choć wskaźniki wzrostu są niższe w Europie i USA, te bardziej dojrzałe rynki również znacząco przyczyniają się do zwiększenia przychodów brutto. Do postępów przyczyniają się wszystkie cztery segmenty biznesowe Danfoss, ale najbardziej cykliczna działalność biznesowa Danfoss, czyli związana z hydrauliką mobilną - Danfoss Power Solutions, w ciągu ostatnich kwartałów doświadczyła wysokiego wzrostu w zakresie poziomów aktywności.

„Obecnie nasze podstawowe dziedziny działalności rozwijają się szybciej niż rynki i cała globalna gospodarka. Jednym z powodów jest to, że duża część naszych technologii i rozwiązań wpisuje się w niektóre najważniejsze trendy rozwoju, które napędzają globalny rozwój, takie jak elektryfikacja i urbanizacja. Nadal inwestujemy w te trendy, w ostatnim czasie poprzez nabycie Visedo, wiodącego światowego eksperta w zakresie rozwiązań elektrycznych, z siedzibą w Finlandii. Ponadto efektywność energetyczna zajmuje ważniejsze miejsce w międzynarodowej agendzie klimatycznej, a obecny ogólny poziom inwestycji, w szczególności rozwój infrastruktury, jest stosunkowo wysoki” - mówi Kim Fausing.

Najważniejsze wyniki po pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2017

  • Sprzedaż netto wzrosła o 12% do 32,5 mld DKK (4,4 mld EUR) w porównaniu z 29,1 mld DKK (3,9 mld EUR) w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r., co odpowiada wzrostowi o 12% w walucie lokalnej.
  • Zysk operacyjny przed odliczeniem dochodów i wydatków operacyjnych wzrósł o 14% i osiągnął 4,0 mld DKK (536 mln EUR) w porównaniu z 3,5 mld DKK (471 mln EUR) w tym samym czasie w zeszłym roku, co odpowiada marży EBIT przed odliczeniem dochodów i wydatków 12,3% w porównaniu z 12,0% w tym samym okresie w poprzednim roku.
  • Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 6% i osiągnął 3,7 mld DKK (493 mln EUR) w porównaniu z 3,5 mld DKK (465 mln EUR) w tym samym czasie w zeszłym roku, co doprowadziło do osiągnięcia marży EBIT 11,3 % w porównaniu z 11,9% w tym samym okresie w poprzednim roku.

Oczekiwania na rok 2017 potwierdzone
Przewidujemy, że uda nam się zachować lub zwiększyć udział w rynku i utrzymać zyskowność mierzoną jako marża na poziomie z 2016 r. dzięki znaczącym inwestycjom w cyfryzację.

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych