Nowa EPBD to gigantyczny krok naprzód ku efektywnym energetycznie budynkom w Europie

Nordhavn-738-415 Budynki, w których każdy z nas spędza ok. 90% swojego życia, mają wciąż niewykorzystane ogromne możliwości poprawy efektywności energetycznej. Nowelizacja EPBD to znaczący krok w kierunku odblokowania tego potencjału. Wygeneruje to istotne oszczędności, nowe miejsca pracy i wyższy komfort życia.

- 11 lipca 2018 Przez Danfoss Poland

Zgodnie z raportem ECOFYS zainicjowanym przez firmę Danfoss, dzięki optymalizacji systemów technicznych budynków mieszkańcy UE mogliby w roku 2030 zaoszczędzić 67 mld euro rocznie na rachunkach za energię. Jednocześnie zredukowano by emisję CO2 o 156 mln ton, co jest równoważne z emisją pochodzącą z 82 milionów samochodów rocznie. W skali Polski oznacza to osiągnięcie w 2030 roku corocznej oszczędności na rachunkach w wysokości 3 mld euro.

Istotny krok na drodze ku osiągnięciu tych oszczędności został podjęty 9 lipca 2018 r., kiedy weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Jednym z celów dokumentu jest zintensyfikowanie renowacji istniejących budynków, tak aby w perspektywie roku 2050 doprowadzić do całkowitej dekarbonizacji zasobów budowlanych. W ramach rewizji dyrektywy wprowadzono również nowe przepisy mające na celu udoskonalenie istniejących w budynkach inteligentnych technologii oraz usprawnienie działania technicznych systemów budynków.

Państwa członkowskie będą musiały dokonać transpozycji zapisów dyrektywy do prawa krajowego do dnia 10 marca 2020 roku. Oznacza to 20 miesięcy na to, aby rządy europejskie w sposób ambitny wykorzystały szansę uwolnienia potencjału wszystkich trzech filarów efektywności energetycznej w budynkach, a w szczególności, obok skorupy budynku oraz źródła ciepła i chłodu, pomijanej dotychczas optymalizacji technicznych systemów budynków.

Danfoss postrzega EPBD jako klucz do poprawy efektywności energetycznej w budynkach osiąganej dzięki prostym i niskonakładowym działaniom, a dzięki dalszemu rozwojowi digitalizacji do uczynienia budynków istotnym elementem zmieniającego się systemu energetycznego.

Techniczne systemy budynków to ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i ciepła woda użytkowa. Dzięki optymalizacji kontroli i sterowania przepływami energii w tych systemach możemy w pełni wykorzystać potencjał postępującej cyfryzacji w budynkach oraz osiągnąć niebagatelną, bo średnio 30% oszczędność zużycia energii.

"W znowelizowanej EPBD wyraźnie wzmocniono przepisy dotyczące technicznych systemów, co przyjmujemy z dużym zadowoleniem, ponieważ pozwoli to nie tylko na znaczne oszczędności energii, ale również istotnie zwiększy komfort przebywania w budynkach oraz poprawi jakość powietrza, co w Polsce ma szczególne znaczenie” – mówi Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Poland.

Ponieważ dziewięć na dziesięć istniejących obecnie budynków w Europie będzie do roku 2050 wciąż użytkowana, najważniejszym aspektem poprawy efektywności i dekarbonizacji zarówno polskiego jak i europejskiego zasobu budynków jest skupienie się na już wybudowanych obiektach. Koszt optymalizacji kontroli przepływów energii w budynku jest niski, a okres zwrotu takiej inwestycji wynosi dwa lata.

"Dla inwestorów istotne jest również zniwelowanie różnicy pomiędzy założonym, a rzeczywistym zużyciem energii. Dlatego tak istotne jest optymalizowanie systemów technicznych budynków przy obciążeniu częściowym, a więc faktycznie występującym w danym obiekcie. Zapewni to dynamiczne sterowanie przepływami energii, niezależnie od temperatury zewnętrznej i użytkowania wewnętrznego, a co za tym idzie, wymierne oszczędności na rachunkach"- dodaje Aleksandra Stępniak.

Fakty dotyczące zasobów budowlanych
Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i tym samym za 36% emisji CO2. Obecnie około 35% budynków w UE ma powyżej 50 lat, a ponad 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. Roczne tempo modernizacji to, w zależności od kraju, jedynie 0,4-1,2% istniejących zasobów budowlanych. Nie ma wątpliwości, że zwiększenie tego tempa przyniesie znaczne oszczędności energii.

Poprawa efektywności energetycznej budynków to również inne korzyści, zarówno gospodarcze, społeczne, jak i środowiskowe. To wyższy poziom komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców oraz poprawa ich zdrowia, poprzez redukcję chorób spowodowanych szkodliwym klimatem wewnętrznym, a więc likwidowanie problemu tzw. chorych budynków. To również niższe koszty ogrzewania i chłodzenia, a tym samym istotne wsparcie w rozwiązaniu problemu ubóstwa energetycznego, które w Polsce dotyka ok. 12% społeczeństwa. Inwestycje w efektywność energetyczną stymulują rozwój gospodarki, również w skali lokalnej. Dotyczy to przede wszystkim przemysłu budowlanego, który generuje około 9% europejskiego PKB i bezpośrednio generuje 18 milionów miejsc pracy.

Oddziaływanie EPBD:

  • Kraje członkowskie są zobowiązane do ustanowienia ambitnych długoterminowych strategii renowacji budynków, tak aby do roku 2050 osiągnąć pełną dekarbonizację zasobów budowlanych. Strategie mają zawierać m.in. przegląd polityk i działań dedykowanym budynkom o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz gospodarstwom domowych dotkniętym problemem ubóstwa energetycznego, z uwzględnieniem celów pośrednich na lata 2030 i 2040.
  • Optymalizacja technicznych systemów budynków została uwzględniona m.in. w wymaganiach dotyczących instalacji urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz poprzez obowiązek oceny i dokumentowania efektywności energetycznej tych systemów. Dla Polski, zwłaszcza w kontekście istotnego problemu smogu, szczególne znaczenie ma wymóg instalacji urządzeń do regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach każdorazowo przy wymianie źródła ciepła. Takie proste i niskonakładowe działania zapobiegają tzw. efektowi droższego paliwa.
  • Dzięki wymaganiu robienia przeglądów instalacji ogrzewania i chłodzenia przy obciążeniu częściowym zostanie zlikwidowana różnica pomiędzy obliczeniowym a rzeczywistym zużyciem energii. 
  • Dalszy rozwój inteligentnych technologii będzie wzmocniony m.in. poprzez wymóg stosowania automatycznych systemów kontroli oraz europejskiemu systemowi rejestracji wskaźników inteligencji budynków.

 

Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Rozwiązania Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, przemysłu spożywczego, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oferowane produkty i usługi są wykorzystywane w takich obszarach jak: chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 27 000 pracowników i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest nadal rodzina jego założycieli. Więcej informacji na stronie www.danfoss.com

W Polsce znajduje się 6 zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Koleczkowie i Żelazkowie, a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Działają w obszarze Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Napędów Elektrycznych oraz Power Solutions. Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Danfoss Poland
Aleksandra Stępniak
tel.: +48 661 880 764
e-mail: aleksandra_stepniak@danfoss.com

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych