Najnowszy raport World Energy Outlook 2016

Aarhus-Water-Marselisborg_738x415 Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) potwierdziła wysokie znaczenie wydajności w obszarach gospodarki wodnej i układów napędowych.

- 29 listopada 2016 Przez Danfoss Poland

W najnowszym raporcie World Energy Outlook 2016 (WEO-2016) agencja dokonała przeglądu środków niezbędnych do osiągnięcia celów określonych podczas COP21 dotyczących ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 2°C. Stwierdza w nim między innymi, że Porozumienie Paryskie traktuje głównie o energii i wyjaśnia, jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, efektywność w obszarach gospodarki wodnej i układów napędowych może pomóc w jej dostarczeniu.

Sektor energetyczny odpowiada za co najmniej dwie trzecie emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Wzrost emisji CO2 związany z energetyką został całkowicie zatrzymany w 2015 roku, co stało się głownie dzięki zmniejszeniu energochłonności gospodarki światowej o 1,8% a także coraz szerszemu zastosowaniu czystszych źródeł energii na całym świecie, głównie ze źródeł odnawialnych. Przewidywany 30 proc. wzrost światowego zapotrzebowania na energię do 2040 roku oznacza wzrost zużycia wszelkich nowoczesnych paliw. W związku z czym konieczna jest inwestycja 23 bilionów dolarów w poprawę efektywności energetycznej. Warto zaznaczyć, że ok. 1,8 biliona dolarów zostało przeznaczone na inwestycje związane z czystą energią, podczas gdy inwestycje w pozostałe paliwa są ograniczane.

Raport wskazuje, że obecnie ponad połowa energii elektrycznej zużywanej na całym świecie jest pochłaniana w systemach elektrycznych układów napędowych we wszystkich sektorach, a 30 proc. (6 tys. TWh) globalnego zużycia energii elektrycznej ma miejsce w systemach przemysłowych z napędem elektrycznym.

Z tego globalnie, blisko 40 proc. energii elektrycznej zużywane jest do celów wydobycia wody, 25 proc. w procesach utylizacji ścieków i 20 proc. na dystrybucję wody. Poprawa efektywności energetycznej w procesach uzdatniania wody może zmniejszyć o 17 proc ilość energii potrzebnej do tych celów. Wzajemna zależność światowego zapotrzebowania na energię i wodę, ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój środowiska i naszej przyszłości. Według raportu World Energy Outlook 2016, sektor wody jest największą pozycją w kosztach gmin, stanowiącą do 30–50 proc całego budżetu.

Zapotrzebowanie na wodę nadal będzie rosło w następnych 25 latach, z poborem wody, zaspokajającym komunalny popyt rosnącym do 16 proc. w 2040 roku. Do tego roku, blisko 20 proc. państw przewiduje duży stres wodny. Dzięki nowoczesnej inżynierii dzisiejsze wyzwania to nasze jutrzejsze osiągnięcia. Są już dostępne technologie przekształcające sektor gospodarki wodnej w energetycznie neutralny.

Sektor wody jest obecnie odpowiedzialny za około 4 proc. światowego zużycia energii elektrycznej – w przybliżeniu to takie samo zużycie, jak w całej Rosji. Energia elektryczna wykorzystywana przez wodny sektor jest zróżnicowana w zależności od regionu. Chiny zużywają najwięcej (około jednej piątej zużycia energii elektrycznej jest wykorzystywana do procesów wodnych), Stany Zjednoczone zajmują drugą pozycję. Chociaż tylko 30 proc. poboru wody do celów przemysłowych i komunalnych występuje w krajach OECD, kraje te są odpowiedzialne za około 60 proc. światowego zużycia energii elektrycznej na wodę.

Co mogą zrobić decydenci? Dzisiaj, kiedy Porozumienie Paryskie jest w mocy, to najlepszy czas do działania. Według raportu The World Energy Outlook 2016, decydenci mogą znacząco wpłynąć na poprawę energii na całym świecie, poprzez wdrożenie skoordynowanego pakietu środków politycznych w doprowadzeniu do korzystania z bardziej efektywnych technologii
w sektorze wodnym. W sumie potencjał może zbliżać się do oszczędności energii rzędu 270 Terawatt godzin (TWh), a dodatkowe 70 TWh energii elektrycznej wytworzonej w 2040 roku - równowartość około 70 dużych (800MW), opalanych węglem elektrowni.

The World Energy Outlook 2016 podkreśla potrzebę udoskonalenia systemów układów napędowych, które zużywają ponad połowę energii elektrycznej na całym świecie, tak, by stały się bardziej energooszczędne. W ten sposób politycy i liderzy biznesu mogą znacząco zmniejszyć zależność od energii we wszystkich gałęziach przemysłu, z ogromnym pozytywnym wpływem na naszą gospodarkę i klimat.

Danfoss Drives jest światowym liderem w produkcji przetwornic częstotliwości wykorzystywanych do sterowania prędkością silników elektrycznych. Wyprodukowane w ciągu jednego roku napędy VLT® i VACON® zaoszczędzą w aplikacjach tyle energii, ile w tym samym czasie wyprodukuje jedna elektrownia atomowa. Lepsza kontrola procesu wytwarzania to także wyższa jakość produktów i mniej odpadów.

Globalnie, do 2040 roku, spodziewane jest podwojenie całkowitego zapotrzebowania na usługi energetyczne z napędów przemysłowych, z czego około połowa tego wzrostu pochodzić będzie z Chin i Indii. Poprzez instalowanie napędu o regulowanej prędkości można zwiększyć sprawność elektryczną systemu o 15-35 proc. w stosunku do tradycyjnego układu z silnikiem pracującym ze stałymi obrotami. Średni okres zwrotu rzadko przekracza trzy do czterech lat, co czyni takie inwestycje bardzo opłacalnymi. Elektryczne układy napędowe mogą średnio zużywać do 40 proc. mniej energii. Aby to było możliwe, konieczne jest wprowadzenie skoordynowanego pakietu środków politycznych, w tym bardziej surowych zasad dotyczących obligatoryjnego stosowania regulowanych układów napędowych o wysokiej sprawności i innych środków zwiększających efektywność całego systemu.

 

Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Rozwiązania Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, przemysłu spożywczego, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oferowane produkty i usługi są wykorzystywane w takich obszarach jak: chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 27 000 pracowników i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest nadal rodzina jego założycieli. Więcej informacji na stronie www.danfoss.com

W Polsce znajduje się 7 zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Warszawie, Koleczkowie i Żelazkowie, a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Działają w obszarze Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Napędów Elektrycznych oraz Power Solutions. Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Danfoss Poland
Anna Kałaska-Nejfeld
tel.: +48 785 504 974
e-mail: anna_kalaska@danfoss.com

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych