Gorące powietrze za zimną lodówką w twojej kuchni? Dlaczego chłodnictwo przyszłości musi być przyjazne środowisku

- 23 lipca 2018 Przez Jürgen Fischer, Prezydent Danfoss Cooling

Wyobraź sobie następującą sytuację: żyjesz w gorącym, wilgotnym klimacie i masz dostęp do elektryczności. Co kupujesz, jeśli chcesz się ochłodzić? Oczywiście klimatyzator. Wraz ze wzrostem zamożności oraz poziomu życia społeczeństw rośnie wykorzystanie klimatyzacji. Ocenia się, że do roku 2050 liczba znajdujących się w użyciu klimatyzatorów powiększy się trzykrotnie. Niestety, kupowane urządzenia często charakteryzują się o połowę niższym poziomem energooszczędności niż najefektywniejsze z aktualnie dostępnych na rynku. Odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie w obszarze chłodnictwa, musimy przede wszystkim skupić się na kwestii energooszczędności.
Urządzenia chłodnicze, takie jak klimatyzatory, zużywają energię wytwarzając przy tym duże ilości ciepła. Każdy kto kiedykolwiek włożył rękę za lodówkę wie, co mam na myśli. Wyprodukowane w ten sposób ciepło jeszcze bardziej zwiększa zapotrzebowanie na klimatyzację.

Rozwiązania przyjazne środowisku
Ochoczo wspieram rozwój technologii, które pomagają chłodzić zarówno ludzi i produkty, jak i naszą planetę. Dlatego też niedawno opublikowany przez IEA raport zatytułowany „Przyszłość chłodnictwa” przykuł moją uwagę. Wykazuje on, że urządzenia chłodnicze zużywają około 20% energii elektrycznej wykorzystywanej w budynkach na całym świecie, jak również 10% ogółu energii elektrycznej zużywanej na świecie. Oznacza to, że chłodnictwo jest największym czynnikiem napędzającym wzrost wykorzystania energii elektrycznej w budynkach. Aż połowa tej energii zużywana jest przez zaledwie trzy kraje: Indie, Chiny i Indonezję.

Dlatego też działania mające na celu ochronę środowiska są dla tej gałęzi przemysłu teraz tak ważne. Należy je podjąć już dziś! Musimy obrać kurs na najbardziej zaawansowane technologie oraz zmniejszenie wpływu chłodnictwa na zużycie energii i emisję CO2. Inteligentne rozwiązania w obszarze energooszczędności, takie jak miejskie sieci energetyczne, magazynowanie ciepła czy technologia pomp ciepła mogą połączyć ze sobą systemy ogrzewania i chłodzenia oraz pomóc w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak odzyskiwanie ciepła. Tworzenie synergii poprzez łączenie systemów ciepłowniczych i chłodniczych pozwoli zaoszczędzić znaczne ilości energii i zasobów. Dzięki rozwiązaniu, które mamy w zasięgu ręki, będziemy w stanie przeprowadzić zakrojony na szeroką skalę proces stabilizacji sieci energetycznych. Poniższe dwa przykłady przedstawiają takie właśnie działania.

Spojrzenie na przyszłość ogrzewnictwa
Wróćmy do sytuacji z ręką za lodówką. Podczas procesu chłodzenia wytwarzane jest ciepło. Zwykle nie jest ono w żaden sposób wykorzystywane i ulatnia się do atmosfery. Odzyskiwanie ciepła to innowacyjny proces, dzięki któremu jesteśmy w stanie zatrzymać dotychczas marnowane ciepło i przekierować je do lokalnej sieci ciepłowniczej. To zupełnie nowy i bardzo ciekawy sposób na bardziej efektywne wykorzystanie procesu chłodzenia. 

Spójrzmy, na przykład, na twój osiedlowy supermarket. Zamrażarki, w których przechowywane są lody czy pizza, wytwarzają dużą ilość ciepła. Dzięki zastosowaniu procesu odzyskiwania ciepła, supermarkety mogłyby wykorzystać je do ogrzania obiektu lub podgrzania wody w kranie. Dla przykładu, ciepło odzyskane z systemów chłodzenia mleka może posłużyć do podgrzewania wody wykorzystywanej do sprzątania, co pozwoli na oszczędności rzędu 60%. Supermarkety mogłyby również sprzedawać ciepło lokalnym ciepłowniom i dostarczać je do gospodarstw domowych poprzez miejskie sieci energetyczne. Rozwiązania w obszarze odzysku ciepła mogłyby gromadzić energię wykorzystywaną w innych celach oraz zmniejszać obciążenie systemów chłodniczych.

Budynki również stanowią część rozwiązania
A co gdyby budynki mogły dostarczać więcej energii, aniżeli aktualnie zużywają? Wiemy już, że coraz większe zapotrzebowanie na klimatyzowanie pomieszczeń wymaga udziału technologii, które mogą zmaksymalizować efektywność wykorzystania energii. Ale czy wiesz, że budynki zapewniają elastyczność niezbędną do wprowadzenia nowych rozwiązań i mogą odgrywać bardzo ważną rolę w inteligentnych i zintegrowanych systemach dostarczania energii?

Możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na chłodzenie rozpoczynając właśnie od budynków. Miejskie sieci energetyczne to systemy przyszłości zarządzające podażą i popytem w obszarze elektryczności, ogrzewnictwa i chłodnictwa – wszystko to dzięki wykorzystaniu tzw. „big data” pozwalających na przewidywanie i reagowanie na godziny szczytu w celu znacznego zwiększenia poziomu efektywności całego systemu. Supermarket wykorzystujący rozwiązania polegające na odzysku ciepła oraz podłączony do sieci energetycznej może uwolnić swój potencjał, który może być równy 70% potencjału chłodniczego sprężarki.

Wprowadzenie w życie tego rodzaju innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań wymaga współpracy oraz podobnego sposobu myślenia. Mamy dziś dostęp do wszystkich technologii niezbędnych do realizacji takiego przedsięwzięcia, jednakże działają one dziś oddzielnie. Wykorzystanie ogromnej siły synergii wynikającej z ich połączenia oraz współpracy może przekształcić problem w rozwiązanie. Może utorować drogę do stworzenia bardziej inteligentnych i bardziej efektywnych sieci energetycznych na całym świecie.

Efektywne i przyjazne środowisku chłodnictwo dla wszystkich
Zwiększanie dostępności energooszczędnych technologii dla chłodnictwa to rozwiązanie, które pozwoli uniknąć „kryzysu chłodniczego”, jak zwykła nazywać ten problem IEA. Myślenie systemowe powinno być siłą napędową rozwiązań mających na celu zwiększenie stopnia energooszczędności. Połączenie sektora grzewczego z chłodniczym może przynieść znaczne oszczędności w obszarze energii. Chłodnictwo to nie dobro luksusowe – to integralna część naszego życia społecznego. Jeśli będziemy je rozwijać z myślą o środowisku naturalnym, będziemy również w stanie zatrzymać ocieplenie klimatu.

Odpowiednie technologie są już dostępne. Musimy więc jedynie wywierać wpływ na rządy naszych krajów, aby robiły więcej w kierunku energooszczędności. Tworzenie odpowiednich regulacji prawnych jest właściwą reakcją na problemy wynikające z wciąż rosnącego zapotrzebowania na klimatyzowanie pomieszczeń, która może mieć szybki i znaczący wpływ na sytuację na świecie. Tylko w ten sposób możemy upewnić się, że droga do przyszłości chłodnictwa będzie przyjazna środowisku, a ludzie będą mogli korzystać z wygód przez nie oferowanych bez nadwyrężania sieci energetycznych funkcjonujących na naszej planecie.

Prawo budowlane, które spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na klimatyzowanie pomieszczeń oraz wdrażanie i egzekwowanie standardów energooszczędności klimatyzatorów to kluczowe czynniki prowadzące do wyjścia naprzeciw ogólnoświatowym potrzebom w obszarze chłodnictwa w sposób przyjazny środowisku. Średni stopień energooszczędności klimatyzatorów na świecie można zwiększyć niemal dwukrotnie do roku 2050. Jednakże bez odpowiednich zmian prawnych, średnia ta może nadal utrzymywać się na poziomie 40% wydajności najbardziej energooszczędnych klimatyzatorów dostępnych obecnie na rynku. Niezbędne technologie są już dostępne. Jedyne, czego potrzebujemy, by móc obrać bardziej ekologiczny kierunek, to właściwe prawo.

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych