Trzy pierwsze kwartały roku 2016: Danfoss kontynuuje tendencję wzrostową

Sales-and-earnings-graph_738x415 Danfoss utrzymywał tendencję wzrostową od pierwszej połowy roku do trzeciego kwartału. Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. wyniki sprzedaży wyniosły 29,1 mld DKK i wzrosły o 4% w walucie lokalnej, w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, kiedy to osiągnęły poziom 28,7 mld DKK. Wzrost sprzedaży i ciągłe udoskonalenia związane z operacjami spowodowały, że w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 10% i wyniósł 3,5 mld DKK.

- 17 listopada 2016 Przez Danfoss Poland

W trzecim kwartale Danfoss przejął dwie firmy: Sondex Holding A/S oraz White Drive Products Inc., ze średnią sprzedażą roczną na poziomie 1,6 mld DKK, i jako część strategii digitalizacji Grupy w Berlinie powstał nowy ośrodek rozwoju cyfryzacji.

„Wysiłki, jakich dokonaliśmy dla rozwoju, między innymi inwestycje w innowacje oraz rozwijające się rynki, spowodowały wzrost udziału w rynku. Jednocześnie, ciągły, pewny przepływ gotówki oraz duża zdolność zarobkowa torują ścieżkę dla przyszłego umocnienia naszych głównych obszarów działalności poprzez przejęcia oraz inwestycje w nowe inicjatywy związane z digitalizacją”, mówi Prezydent i CEO Danfoss, Niels B. Christiansen.

Sprzedaż w Europie, największym rynku Danfoss, ma się coraz lepiej. Firma rozwija się także w Chinach i w niektórych regionach Ameryki Północnej, a Indie utrzymują dwucyfrowy poziom wzrostu. Szczególnie Segment Chłodnictwo odnotował znaczący wzrost, zarówno jeśli chodzi sprzedaż, jak i zysk. Także Segmenty Danfoss Power Solutions oraz Ogrzewnictwo odnotowały lepsze wyniki, podczas gdy Segment Napędy Elektryczne odczuł spadek aktywności w niektórych światowych gałęziach przemysłu.

„Utrzymujemy pozytywny trend i pomimo globalnej gospodarki charakteryzującej się niskimi cenami towarów oraz ogólnie niskimi poziomami aktywności w wielu kluczowych globalnych gałęziach przemysłu, istnieje kilka czynników, które powodują pomyślny rozwój. Patrząc w przyszłość, po wejściu w życie porozumienia klimatycznego COP21, widzimy duży potencjał, jako że efektywność energetyczna jest istotna dla każdego kraju, który chce osiągnąć zamierzone cele związane z redukcją. A zatem oczekujemy, że wcześniej czy później wzrośnie zapotrzebowanie na wiele z naszych technologii oraz rozwiązań związanych z wydajnością energetyczną”, przyznaje Niels B. Christiansen.

Kluczowe wartości finansowe po pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016:
• W porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku wyniki sprzedaży wzrosły z 28,7 mld do 29,1 mld DKK, co oznacza wzrost o 4% w walucie lokalnej.
• Zysk operacyjny (EBIT), w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wzrósł z 3,1 mld do poziomu 3,5 mld DKK, co oznacza wzrost o 10%. Marża EBIT osiągnęła 11,9 % w porównaniu do 10,9% w roku ubiegłym.
• Wolne przepływy pieniężne przed uwzględnieniem fuzji i przejęć wyniosły 2,4 mld DKK, podczas gdy w ubiegłym roku osiągnęły poziom 2,3 mld DKK.

Utrzymanie założeń na rok 2016:
Oczekujemy, że uda nam się zachować lub zwiększyć udział w rynku i utrzymać marżę EBIT na poziomie z 2015 r.

 

Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Rozwiązania Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, przemysłu spożywczego, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oferowane produkty i usługi są wykorzystywane w takich obszarach jak: chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 27 000 pracowników i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest nadal rodzina jego założycieli. Więcej informacji na stronie www.danfoss.com

W Polsce znajduje się 7 zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Warszawie, Koleczkowie i Żelazkowie, a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Działają w obszarze Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Napędów Elektrycznych oraz Power Solutions. Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Danfoss Poland
Anna Kałaska-Nejfeld
tel.: +48 785 504 974
e-mail: anna_kalaska@danfoss.com

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych