Badania BPIE potwierdzają wysoki potencjał dla inteligentnych budynków

Raport BPIE Buildings Performance Institute Europe (BPIE) opublikował badanie przeprowadzone we współpracy z Danfoss, dotyczące gotowości państw członkowskich UE do wejścia w nowy etap rozwoju inteligentnych budynków. Z badań wynika, że istnieje potencjał dla inteligentnych obiektów, wyposażonych m.in. w systemy zapobiegające utracie energii i indywidualnej regulacji temperatury.

- 23 lutego 2017 Przez Danfoss Poland

Według raportu budynki odgrywają główną rolę w przyśpieszeniu procesu wdrożenia inteligentnych technologii energetycznych, a obecne ramy regulacyjne nie są wystarczające, aby pokonać bariery ograniczające rozwój sektora inteligentnych budynków, dlatego też BPIE wzywa decydentów politycznych do podjęcia działań.
Inteligentne budynki współdziałają z systemem energetycznym, dając możliwość wytwarzania, magazynowania i/lub zużywania energii w sposób efektywny. Raport przedstawia zestaw progresywnych polityk i innowacyjnych, wiodących projektów, które udowadniają ekonomiczną opłacalność inteligentnych budynków. Innowacje dają mieszkańcom możliwość sterowania systemami technicznym budynku, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza wewnątrz oraz komfortowej temperatury, wykorzystując technologie teleinformatyczne i innowacyjne systemy, np. takie jak nowe wyświetlacze, przyjazne dla użytkownika.

Celem badania było uchwycenie super-trendów i innowacji mających wpływ na inteligentne budynki oraz potwierdzenie gotowości państw członkowskich do przyśpieszenia ich wdrażania. Powyższe wpisuje się w trwający właśnie przegląd dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, którego efekty będą kształtować rynek energii przez następne dekady.
Rozwój technologiczny umożliwi budynkom odgrywanie proaktywnej roli w systemie energetycznym, przynosząc również korzyści mieszkańcom. Jednakże najważniejszą kwestią jest zapewnienie efektywności energetycznej, jako warunku tworzenia zasobów inteligentnych budynków, przez własne zużycie, magazynowanie i reagowanie na zapotrzebowanie na energię oraz dzięki współdziałaniu w ramach inteligentnej lokalnej sieci energetycznej, korzystającej z ciepła odpadowego, które w innym przypadku zostałoby utracone. Wyniki badania wskazują, że magazynowanie energii cieplnej i przechowywanie wodoru stanie się równie ważną technologią, co - na przykład - magazynowanie energii w akumulatorach.

Ocena gotowości państw członkowskich UE wskazuje na to, że niewiele z nich jest gotowych na wykorzystanie tych rozlicznych możliwości, dlatego też BPIE wzywa do podjęcia działań. Autorzy badania podkreślają również występowanie deficytu danych. Podczas gdy dynamiczne i samo uczące systemy sterowania mają kluczowe znaczenie dla inteligentnego środowiska budowlanego, wiarygodne dane na poziomie krajowym, które przyczyniłyby się do oceny tego aspektu, nie są dostępne.

"Cyfryzacja naszych zasobów budowlanych będzie odgrywać kluczową rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę niskowęglową. Raport BPIE jest znaczącym wkładem w lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości. Zasadniczym krokiem we właściwym kierunku jest zapewnienie mieszkańcom budynków kontroli własnego zużycie energii”, mówi Mark Draper, dyrektor Biura Global Public Affiars Danfoss Group.

 

Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Rozwiązania Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, przemysłu spożywczego, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oferowane produkty i usługi są wykorzystywane w takich obszarach jak: chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 27 000 pracowników i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest nadal rodzina jego założycieli. Więcej informacji na stronie www.danfoss.com

W Polsce znajduje się 7 zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Warszawie, Koleczkowie i Żelazkowie, a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Działają w obszarze Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Napędów Elektrycznych oraz Power Solutions. Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Danfoss Poland
Anna Kałaska-Nejfeld
tel.: +48 785 504 974
e-mail: anna_kalaska@danfoss.com

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych