Dyskusja na temat poprawy jakości powietrza w Polsce na XXVII Forum Ekonomicznym

 • Walka ze smogiem z konkretnymi propozycjami i dotacjami

  Najlepsze efekty poprawy jakości powietrza można osiągnąć poprzez przeprowadzenie ogólnokrajowej, kompleksowej modernizacji budynków mieszkalnych – zgodnie przekonywali uczestnicy panelu dyskusyjnego „Jak skutecznie rozwiązać problem smogu?”, który odbył się podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

   

  Przeczytaj podsumowanie debaty
  Obejrzyj całą debatę

 • Skąd się bierze smog?

  Smog to niekorzystne zjawisko wywołane niską emisją, czyli emisją zanieczyszczeń ze źródeł znajdujących się na wysokości do 40 m, utrzymujące się w powietrzu dodatkowo w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych, m.in. braku wiatru i dużej wilgotności. Wyróżniamy smog zimowy (typu londyńskiego) związany z niską emisją ze źródeł punktowych, czyli indywidualnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych oraz tzw. smog letni (typu Los Angeles), którego przyczyną są emisje ze źródeł liniowych – np. tras komunikacyjnych, związany jest bowiem z zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania paliw samochodowych. Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBi-ZE) główną przyczyną wzmożonego zanieczyszczenia powietrza w Polsce są pozaprzemysłowe procesy spalania, a więc spalanie węgla, drewna oraz innych paliw niskiej jakości (np. mułów i flotokoncentratów węglowych) w domowych piecach, kotłach i kominkach.
 • Przyczyny występowania smogu

  90% budynków mieszkalnych w Polsce to domy jednorodzinne

  70% budynków jednorodzinnych w Polsce ma niski lub bardzo niski standard energetyczny

  W Polsce działa 3 825 tys. indywidualnych pieców węglowych

  80% działających pieców węglowych to najbardziej emisyjne kotły ręczne zasypowe

 • Dlaczego smog jest tak niebezpieczny?

  Ponieważ nas zabija. I nie jest to przesadzone stwierdzenie. W maju 2017 roku w naukowym czasopiśmie medycznym The Lancelot, zespół badaczy opublikował wyniki analizy dotyczącej liczby zgonów spowodowanych niską jakością powietrza. Zgodnie z wynikami badań w roku 2015 wysokie stężenie pyłów PM2,5 było piątym co do ważności czynnikiem powodującym zgony (z 79 przeanalizowanych), przyczyniając się do śmierci 4,2 mln osób (to 7,6% wszystkich zgonów na świecie). 10 miejsce „w rankingu” zajęły zanieczyszczenia powietrza wynikające ze spalania paliw stałych w indywidualnych paleniskach domowych, przyczyniając się do śmierci 2,8 mln osób. Tym samym, według autorów badania, w roku 2015 smog zabił 6,4 mln osób, przede wszystkim powodując nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc, choroby niedokrwienne serca, choroby naczyniowe mózgu, przewlekłe choroby obturacyjne płuc oraz infekcje dolnych dróg oddechowych.

  W 2015 roku smog przyczynił się do śmierci 6,4 mln osób na świecie, w Polsce z tego powodu umiera rocznie średnio 48 270 osób.

  Jak walczyć ze smogiem?

  Najskuteczniejszym działaniem eliminującym problem jest jego likwidacja u źródła. Przyczyną występowania smogu w Polsce jest wykorzystywanie niskiej jakości paliw stałych do ogrzewania wysoce nieefektywnych energetycznie budynków mieszkalnych, głównie domów jednorodzinnych. Dlatego najlepszy efekt poprawy jakości powietrza można osiągnąć dzięki przeprowadzeniu ogólnokrajowej kompleksowej modernizacji budynków mieszkalnych. Kompleksowej, czyli obejmującej działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, a więc zwiększenie izolacyjności budynku oraz wymianę drzwi i okien oraz poprawę efektywności działania systemu ogrzewania poprzez regulację i optymalizację jego pracy, a także wymianę źródła ciepła. Zmiana paliwa na niskoemisyjne znacznie lub nawet całkowicie, w przypadku odnawialnych źródeł energii, redukuje emisję zanieczyszczeń. W przypadku, kiedy ograniczone fundusze nie pozwalają na przeprowadzenie kompleksowo wszystkich niezbędnych działań i mieszkańcy decydują się jedynie na wymianę źródła ciepła na mniej emisyjne konieczne jest uwzględnienie w inwestycji modernizacji systemu ogrzewania. Dzięki regulacji i optymalizacji jego pracy uniknie się wzrostu kosztów ogrzewania po zmianie na niskoemisyjne, ale jednocześnie droższe paliwo. Tym samym skrócony zostanie czas lub w ogóle możliwy będzie zwrot poniesionych nakładów finansowych. 

  Regulacja i optymalizacja pracy systemu ogrzewania jest jednym z kluczowych elementów walki ze smogiem. Przy stosunkowo niedużym nakładzie finansowym i krótkim czasie zwrotu, dzięki samej modernizacji systemów ogrzewania w całym segmencie domów jednorodzinnych zaoszczędzono by 27,5% zużywanej energii, co przełożyłoby się na redukcję emisji benzo(a)pirenu o 21% oraz pyłów PM10 i PM2,5 o 11%.

   

 • Webinarium dla doradców energetycznych

  24 stycznia 2018 r. odbyło się webinarium poświęcone problemowi jakości powietrza w Polsce. Spotkanie dedykowane było przede wszystkim doradcom energetycznym i urzędnikom mającym wpływ na dystrybucję środków finansowych dedykowanych poprawie efektywności energetycznej oraz jakości powietrza.

  Jak skutecznie rozwiązać problem smogu?

  Przed nami kolejny sezon grzewczy, a potem następne. Nie ma już czasu na rozważania. Należy podjąć skuteczne działania, aby z roku na rok problem smogu stawał się coraz mniej uciążliwy. Problem, który wbrew pozorom nie pojawił się nagle, tylko trwa już od wielu lat.
 • Potencjał oszczędności

  Dzięki wymianie ręcznych zaworów na zawory i głowice termostatyczne w budownictwie mieszkaniowym w Polsce można uzyskać znaczące oszczędności. To nisko kosztowe rozwiązanie o niespełna 2-letnim okresie zwrotu. Dzięki niemu możemy zredukować taką ilość dwutlenku węgla, która jest równoważna emisji z 745 000 samochodów rocznie.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/czystepowietrze/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }