Akademia Danfoss

 • Akademia
 •  Zapraszamy do udziału w programie stypendialnym Akademia Danfoss 2016!

  Jeśli jesteś studentem kierunku technicznego lub humanistycznego uczelni z województwa mazowieckiego lub pomorskiego aplikuj do nas!  

  Możesz wygrać:

  • 5 000 zł stypendium  
  • Roczną opiekę mentorską dedykowanego eksperta Danfoss  
  • Gwarantowane płatne praktyki w firmie Danfoss Poland  

  Jak aplikować:

  • Wyślij CV oraz list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim na adres: rekrutacja@danfoss.pl do 8 kwietnia 2016 
  • W tytule maila napisz AKADEMIA DANFOSS Woj. Mazowieckie / Woj. Pomorskie (na podstawie lokalizacji Uczelni, na której studiujesz)
  • W treści maila zamieść poniższe informacje:
   - Średnia ocen z roku akademickiego 2014/2015
   - Klauzulę: Zapoznałem się i akceptuję regulamin programu stypendialnego Akademia Danfoss
   - Klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby programu stypendialnego Akademia Danfoss organizowanego przez Danfoss Poland Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

  To ważne!
  Zgłoszenie do programu Akademia Danfoss jest jednoznaczne z chęcią odbycia płatnej praktyki w firmie Danfoss Poland Sp. z o.o.

   

   

    

  • Zasady uczestnictwa w programie stypendialnym oraz kryteria wyboru:

   I Etap (czas trwania: do 8 kwietnia 2016)
   Przyjmujemy aplikacje studentów.

   Kryteria wyboru:

   • Wysokość średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego 
   • Ocena dodatkowych osiągnięć kandydata (w oparciu o dane z CV) pod względem dodatkowych zajęć, przedsięwzięć lub zainteresowań
   • Argumentacja zaprezentowana w liście motywacyjnym 

   II Etap (czas trwania: 9 kwietnia – 30 kwietnia 2016)
   Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami.
   Etap II zostanie zakończony wyłonieniem 12 kandydatów (półfinalistów), którzy zakwalifikują się do III Etapu.

   Kryteria wyboru:

   • Znajomość języka angielskiego 
   • Ocena zaprezentowania się kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

   To ważne!
   Wyłonieni półfinaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani do II etapu rekrutacji na płatne praktyki w Danfoss Poland. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland. 


   III Etap (czas trwania: maj 2016)
   Prezentacje każdego z 12 kandydatów przed Komisją Rekrutacyjną, pokazujące pomysł danego kandydata na rozwiązanie studium przypadku - ”case study” zadanego przez osobę rekrutującą. Etap III zostanie zakończony wyłonieniem 6 finalistów.

   Kryteria wyboru:

   • Kreatywność i innowacyjność zaproponowanego rozwiązania  
   • Realność zaproponowanego rozwiązania studium przypadku, tj. czy realne jest jego wdrożenie? 
   • Poziom formalny oraz merytoryczny prezentacji, w tym umiejętność przedstawienia zagadnienia w ciekawy sposób 

   To ważne!
   Wyłonieni finaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani na płatne praktyki w Danfoss Poland. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland.

   IV Etap (czas trwania: 30 maja – 3 czerwca 2016) 
   Finałowe głosowanie Komisji Rekrutacyjnej na podstawie multimedialnego CV przygotowanego przez kandydata oraz profilu kandydata opracowanego na podstawie dokumentów przygotowanych we wcześniejszych etapach programu. Etap IV zostanie zakończony wyborem 3 laureatów, którzy otrzymają główną nagrodę. 

   Kryteria wyboru: 

   • Poziom zaprezentowania się kandydata w multimedialnym CV (przygotowanym na potrzeby IV etapu programu).
   • Ocena dotychczasowych dokonań studenckich i zawodowych, w tym skuteczności realizacji dotychczasowych projektów/przedsięwzięć 
   • Spójność dotychczasowej i planowanej ścieżki rozwoju kandydata

   V Etap (czas trwania: czerwiec - lipiec 2016)
   Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród przez opiekuna praktyki.

   To ważne!
   Odbycie minimum miesięcznej praktyki jest obowiązkowe dla laureatów.

    

    

  Polub nas

  Chcesz nas poznać?

  Obserwuj nas na profilach społecznościowych