Akademia Danfoss

 • Akademia
 • What are benefits for you?

  •  You will benefit form a Fast and Easy access to Relevant expertise.
  •  We will secure that every call is taken and every email is answered by our new Back up set up.
  • To make our cooperation more efficient we will have a 360 degrees visibility available on screen in one touch of ALL YOUR transactions during your interaction with us. It will let us service you faster and smarter.

   

 • Zasady uczestnictwa w programie stypendialnym oraz kryteria wyboru:

  I Etap (czas trwania: do 8 kwietnia 2016)
  Przyjmujemy aplikacje studentów.

  Kryteria wyboru:

  • Wysokość średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego 
  • Ocena dodatkowych osiągnięć kandydata (w oparciu o dane z CV) pod względem dodatkowych zajęć, przedsięwzięć lub zainteresowań
  • Argumentacja zaprezentowana w liście motywacyjnym 

  II Etap (czas trwania: 9 kwietnia – 30 kwietnia 2016)
  Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami.
  Etap II zostanie zakończony wyłonieniem 12 kandydatów (półfinalistów), którzy zakwalifikują się do III Etapu.

  Kryteria wyboru:

  • Znajomość języka angielskiego 
  • Ocena zaprezentowania się kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

  To ważne!
  Wyłonieni półfinaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani do II etapu rekrutacji na płatne praktyki w Danfoss Poland. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland. 


  III Etap (czas trwania: maj 2016)
  Prezentacje każdego z 12 kandydatów przed Komisją Rekrutacyjną, pokazujące pomysł danego kandydata na rozwiązanie studium przypadku - ”case study” zadanego przez osobę rekrutującą. Etap III zostanie zakończony wyłonieniem 6 finalistów.

  Kryteria wyboru:

  • Kreatywność i innowacyjność zaproponowanego rozwiązania  
  • Realność zaproponowanego rozwiązania studium przypadku, tj. czy realne jest jego wdrożenie? 
  • Poziom formalny oraz merytoryczny prezentacji, w tym umiejętność przedstawienia zagadnienia w ciekawy sposób 

  To ważne!
  Wyłonieni finaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani na płatne praktyki w Danfoss Poland. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland.

  IV Etap (czas trwania: 30 maja – 3 czerwca 2016) 
  Finałowe głosowanie Komisji Rekrutacyjnej na podstawie multimedialnego CV przygotowanego przez kandydata oraz profilu kandydata opracowanego na podstawie dokumentów przygotowanych we wcześniejszych etapach programu. Etap IV zostanie zakończony wyborem 3 laureatów, którzy otrzymają główną nagrodę. 

  Kryteria wyboru: 

  • Poziom zaprezentowania się kandydata w multimedialnym CV (przygotowanym na potrzeby IV etapu programu).
  • Ocena dotychczasowych dokonań studenckich i zawodowych, w tym skuteczności realizacji dotychczasowych projektów/przedsięwzięć 
  • Spójność dotychczasowej i planowanej ścieżki rozwoju kandydata

  V Etap (czas trwania: czerwiec - lipiec 2016)
  Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród przez opiekuna praktyki.

  To ważne!
  Odbycie minimum miesięcznej praktyki jest obowiązkowe dla laureatów.

   

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych